top of page

Wat is een eerlijke prijs?

Op weg naar het winkelschap leggen producten allemaal hun een eigen unieke reis af. Een reis waarin ze helaas ook veel negatieve sporen achterlaten. Denk aan CO2-uitstoot tijdens het vervoer naar de winkel, vervuiling van water en landbouwgrond tijdens de productie of de uitputting van grondstoffen, zoals metalen, gas en olie. Maar ook onderbetaling en zelfs kinderarbeid binnen de productieketen komen nog regelmatig voor. De vraag is: wie neemt deze kosten eigenlijk voor zijn rekening? 

WhatsApp Image 2022-10-07 at 3.13.07 PM.jpeg


 
Zolang deze kosten verborgen blijven, wordt de steeds hoger oplopende rekening maar
eindeloos doorgeschoven. Met bijvoorbeeld als gevolg: een sterke afname van de
biodiversiteit, grotere sociale ongelijkheid en steeds meer bodemvervuiling. 
Tijd voor actie dus. Voor een eerlijker voedselsysteem. Met eerlijkere prijzen. Waarin geen
kosten meer verborgen blijven. 
En daarom betaal je bij de Aanzet nu:

Eerlijke Prijs = “Normale” winkelprijs + verborgen kosten.


Welke verborgen kosten zijn er dan precies?


In samenwerking met True Price hebben we per product de verborgen kosten inzichtelijk
gemaakt. We onderscheiden hierin twee soorten:


Sociale kosten
Dit zijn kosten die onder andere voortkomen uit het onderbetalen van mensen. Bijvoorbeeld
een boer die te weinig betaald krijgt voor zijn product, waardoor zijn gezin zich geen goede
zorg kan veroorloven. Of een chauffeur met een dusdanig laag uurtarief dat hij geen school
kan betalen voor zijn dochter. De kosten die uit dit soort situaties voortvloeien, noemen we
sociale kosten.  

Milieukosten
Milieukosten zijn kosten die voortkomen uit het belasten van het milieu. Zo wordt het milieu
onder andere belast door de stikstof die vrijkomt bij de bemesting van landbouwgrond. Dit
leidt tot schade aan de gezondheid van mens en natuur. De kosten die daaruit voortvloeien
noemen we milieukosten. 


En dat extra geld dan? Wat gebeurt daarmee?

Dat investeren we 100% in sociale en duurzame projecten die productieomstandigheden
verbeteren en de belasting van onze ecosystemen verlagen. Zo startten we begin 2021 met
een proefproject om boerenbedrijven “De Stek” uit Lelystad en “De Almershof” uit
Middenmeer direct financieel te ondersteunen met het terugdringen van de verborgen
kosten rondom hun productie. Daarnaast gaan we ook samenwerken met GiveDirectly en
LandLifeCompany.
Door de eerlijke prijs te betalen draag je dus direct bij aan een eerlijker voedselsysteem. 


En in de toekomst?
We beginnen deze ‘aanzet’ tot een eerlijker voedselsysteem met een ruim aantal groente-
en fruitsoorten en een flink broodassortiment. Het doel is om uiteindelijk alle producten in de
winkel voor een eerlijke prijs aan te bieden. Maar we zijn niet de enigen. Andere winkels en
branches gaan zeker volgen.
Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door True Price (www.trueprice.org).

bottom of page